Podmienky používania

1. Svoje osobné údaje uverejňujete na webovom portáli Odvozautom.sk (ďalej iba "Odvoz autom"), prevázdkovaný spoločnosťou PCpro, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri: OS Ban. Bystrica, oddiel: Sro, vložka 4105/S (ďalej iba "prevádzkovateľ") dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť. Registráciou cez Odvoz autom, Google alebo Facebook účet udeľujete prevádzkovateľovi portálu Odvoz autom súhlas na uchovanie a zverejnenie osobných údajov na Odvoz autom. Vaše osobné údaje môžete zmeniť a čiastočne zmazať cez svoj profil. Ostatným užívateľom sa kontaktné údaje zobrazia len po prisadnutí, resp. ponúknutí odvozu. Databáza užívateľov prevádzkovateľa slúži len pre štatistické účely a nebude za žiadnych okolností poskytnutá tretej strane.

2. Súhlasíte, že budete dodržiavať všetky príslušné vnútroštátne a medzinárodné zákony, stanovy a predpisy týkajúce sa vášho používania Odvoz autom.

3. Ponuky a dopyty na odvoz uverejňujete pod svojim vlastným menom a na vlastný účet a Vami zadané údaje v ponukách a dopytoch sú týmto považované za pravdivé.

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstrániť alebo upraviť akýkoľvek obsah na základe nášho vlastného uváženia, a to kedykoľvek, bez upozornenia a z akéhokoľvek dôvodu. Prevádzkovateľ si taktiež vyhradzuje právo kedykoľvek, bez upozornenia a bez akejkoľvek náhrady zamietnuť užívatelovi prístup do svojho užívatelského účtu na webových stránkach Odvoz autom a to z akéhokoľvek dôvodu.

5. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za újmu na zdraví, majetku pri použivaní Odvoz autom.

6. Prevádzkovateľ neberie žiadnu zodpovednosť za uskutočnenie jazdy, priebeh jazdy a cenové vyrovnanie medzi vodičom a cestujúcim.

7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zasielať Vám na vašu e-mailovú adresu informácie o novinkách (max. 1 e-mail mesačne). Vo svojom profile však mate možnosť odhlásiť sa z odberu takýchto správ.

8. Odvoz autom môžete používať len ak ste už dovŕšili vek 18 rokov.

9. Medzi používateľom Odvoz autom a prevádzkovateľom nedochádza k žiadnym platbám a všetky služby sú poskytované zdarma. Prevádzkovateľ sa tiež zaväzuje, že služby spojené s používaním spolujazdy na Odvoz autom nebude nikdy v budúcnosti spoplatnovať.

10. Prevádzkovateľ môže tieto podmienky kedykoľvek zmeniť (okrem bodu 9.) o čom je však povinný do 7 dní od tejto zmeny informovať e-mailom tých, ktorí majú povolený odber noviniek.


Používaním Odvoz autom dávate prevádzkovateľovi súhlas s hore uvedenými podmienkami používania v plnom rozsahu.