Ponúkam odvoz na trase

Nastavte trasu po ktorej pôjdete potiahnutím za cestu na mape.

Typ odvozu

Dátum a čas

Min. odvoz

Akú minimálnu vzdialenosť [v km] ste ochotný odviesť spolujazdca.

Odklon

Akú maximálnu kolmú vzdialenosť [v km] ste ochotný odchýliť sa od trasy vyznačenej na mape.

Nastavenie presnej trasy na mape, min. odvozu a max. odklonu je veľmi dôležité. Od toho závisí ako Vás bude, resp. nebude možné u nás vyhľadať.

Pre viac informácií pozrite: Prečo nemôžem zadať mestá po trase mojej ponuky na odvoz?

Voľné miesta

Cena za 1. cestujúceho [Eur]

Doplňujúce informácie

Mobil

Zadajte mobilné číslo, aby Vás mohli cestujúci rýchlejšie kontaktovať. Vaše číslo nebude verejné a zobrazí sa len po prisadnutí na Váš odvoz.